RetCalc

Bezplatná služba od spoločnosti Henkel je darom pre projektantov a pomáha znižovať výrobné náklady.

Šetrenie nákladov je názov hry - na druhej strane sa musia presadzovať prísne normy kvality, čo stavia návrhárov a výrobných inžinierov pred problém udržania alebo dokonca zlepšenia kvality pri znižovaní výrobných nákladov. Takže akákoľvek služba, ktorá môže pomôcť pri tomto procese, musí byť veľmi vítaná - dokonca ešte viac, keď je zariadenie bezplatné.

Čoraz väčší počet inžinierov zahŕňa lepidlá do navrhovania veľmi rozmanitých výrobkov.  Nikde to nie je zrejmejšie, ako v oblasti pridržiavania valcových komponentov, kde RETCALC, služba navrhovania od Henkela poskytovaná bezplatne, pomáha návrhárom vypočítať, aký druh spoja s lepidlom Loctite je najlepší za konkrétnych podmienok.
Hoci RETCALC (skratka pre výpočet pridržiavania) je už nejakú dobu známa, spoločnosť práve zaviedla vylepšenú aktualizovanú verziu, ktorá umožňuje vstup ďalších údajov, v dôsledku čoho poskytuje komplexnejší výstup.  Tento nový softvérový program, ktorý je známy ako RETCALC [plus], môže predpovedať pevnosť kovových zostáv zlepených anaeróbnymi pridržiavajúcimi zlúčeninami Loctite.

Postup je jednoduchý.

Dané údaje sa vložia do programu u Henkela a výpočty sa urobia podľa požiadaviek. Výsledky sa potom môžu poslať poštou, faxom alebo e-mailom späť žiadateľovi. Napríklad pri podmienkach a prevádzkovom prostredí, ako sú statické alebo dynamické axiálne zaťaženia, statický alebo dynamický krútiaci moment a rotačný ohýbací moment, program stanoví najvhodnejšie podklady a návrh spoja. Alebo ak sú známe podklady, potom sa môže vypočítať zaťaženie, ktoré môže byť aplikované v konkrétnych prostrediach.

Iné výpočty môžu zahŕňať také údaje, ako sú minimálny a maximálny priemer kužeľa, dĺžka spoja, vôľa a teplota zostavy.
V iných prípadoch môžu byť známe údaje o prevádzkovom prostredí, extrémoch teploty, teplote nepretržitej prevádzky a prevádzkovom médiu, ale sú potrebné výpočty, ktoré zahŕňajú tolerancie.

Princíp v pozadí RETCALC [plus] je jednoduchý.  Inžinieri povedia programu čo je známe, softvér vypočíta neznáme.
Čoraz viac návrhárov špecifikuje lepidlá vo svojich originálnych výkresoch. Táto bezplatná služba pomáha vypočítať parametre týchto návrhov a preto šetrí čas a námahu. Zabezpečuje, že väčšina testovacích prác sa môže vykonať skôr, ako sa odrežie akýkoľvek kov. Inými slovami, predtým sa minulo príliš veľa peňazí.


Henkel Slovensko – divízia Adhesive Terchnologies
Záhradnícka 91
82108 Bratislava
Phone: +421 2 502 46 111
Fax: +421 2 502 46 405


Potrebujete pomoc?

Volajte našu bezplatnú infolinku: 0800 777 222

Média a stiahnutia