Ochrana proti korózii, základné nátery a omnoho viac - povrchová úprava Loctite

Loctite ponúka široký sortiment výrobkov pre povrchovú úpravu. Toto zahŕňa výrobky na ochranu proti korózii, ako je ochrana proti hrdzaveniu a prostriedok na odstraňovanie hrdze, ale aj základné nátery, ochranné nátery, či prípravky pre pasivačné oplachy.

Objavte široké spektrum materiálov vhodných na zlepšenie stavu povrchov a ich:


  • formy
  • funkcie 
  • vzhľadu
  • pevnosti spoja  
  • odolnosti voči korózii
Ochrana proti korózii prostredníctvom pasivácie


Účinná ochrana proti korózii korózii nielen predchádza, ale mala by byť aj čo najlacnejšia a najekologickejšia. Loctite ponúka v tejto oblasti viacero výrobkov s osobitným ohľadom na tieto aspekty.

Pre zaistenie spoľahlivej ochrany proti korózii sa na povrch môže naniesť pomocou ponornej alebo striekacej metódy konverzný náter, ktorý bráni korózii.

Pasivačný oplach ako následné ošetrenie optimalizuje ochranu proti korózii a zároveň zaisťuje lepšie priľnutie laku.

Prostriedok na odstraňovanie korózie a rýchlo pôsobiaci prostriedok na odstraňovanie korózie.

Odstraňovač korózie koróziu rozptyľuje, čím tiež poskytuje dočasnú alebo trvalú ochranu proti korózii. Loctite ponúka odstraňovať korózie pre univerzálne použitie, vyrobený z extrémne tekutého bezfarebného minerálneho oleja, s dobrými mazacími vlastnosťami a dočasnou ochranou proti korózii.

Rýchlo pôsobiaci prostriedok na odstraňovanie korózie sa môže používať v mimoriadne úporných prípadoch. Zadrené diely, ako sú svorníky, skrutky alebo matice sa extrémne ochladia a môžu byť od seba okamžite oddelené. Tieto diely potom zostávajú trvalo chránené proti korózii.


Potrebujete pomoc?

Volajte našu bezplatnú infolinku: 0800 777 222

Média a stiahnutia