Nová generácia – Naše najlepšie produkty vo svojej triede sú ešte lepšie

Výrazné vylepšenie vlastností produktov LOCTITE 518 a LOCTITE 577 vďaka novému zloženiu


Spoločnosť Henkel dnes udržiava najširšiu radu anaeróbnych produktov, ktoré pomáhajú zvýšiť spoľahlivosť a predchádzať nákladným neplánovaným prestojom a zlyhaniu zariadenia. Kvôli meniacim sa požiadavkám trhu a zákazníkov spoločnosť Henkel vylepšila svoju radu plošných tesnení a tesnení na závity inovatívnym zložením produktov LOCTITE 518 a LOCTITE 577, ktoré majú preukázateľne lepší výkon pri náročných prevádzkových podmienkach.

Vylepšené zloženie robí z LOCTITE 518 najvýkonnejší produkt na plošné tesnenie a LOCTITE 577 najvýkonnejšie tesnenie trubkových závitov so strednou pevnosťou.

LOCTITE 518: Univerzálny tesniaci produkt

Polopružné plošné tesnenie so strednou pevnosťou, určené na použitie na tuhých liatinových, oceľových a hliníkových prírubách. Vypĺňa medzery až do 0,25 mm a vytvára čiastočne pružné, chemicky odolné tesnenie, ktoré sa netrhá ani nerozpadáva. Diely je možné jednoducho demontovať, a to aj po dlhodobej prevádzke.

LOCTITE 518

Výhody nového produktu Výhody
Vyššia pevnosť na znečistenom povrchu Zaisťuje spoľahlivejšie vytvrdnutie pri reálnych podmienkach výroby a údržby
Lepšia pružnosť a zvýšená priľnavosť Umožňuje používanie tenších a ľahších konštrukcií prírub s toleranciou mikro pohybov
Zvýšená schopnosť tesnenia Umožňuje drsnejšie prevádzkové podmienky pri montáži
Vylepšené vytvrdzovanie v medzere Tesnenie prírub so zníženými výrobnými toleranciami
Vysoká účinnosť na pasívnych kovoch bez použitia aktivátora Zjednodušuje proces aplikácie a podporuje trend používania ľahkých kovov


LOCTITE 577: Tesnenie závitov so strednou pevnosťou

Univerzálne tesnenie so strednou pevnosťou, na závitový spoj valec/valec a kužeľ/valec. Vynikajúce pre nanášanie nad hlavou a rýchlu aplikáciu pri nízkych teplotách. Vynikajúca chemická a tepelná odolnosť, menšia migrácia produktu po nanesení vďaka zloženiu podobnému gélu.

LOCTITE 577

 Výhody nového produktu Výhody 
Vyššia pevnosť na znečistenom povrchu Zaisťuje spoľahlivejšie vytvrdnutie pri reálnych podmienkach výroby a údržby
Vylepšenie vlastností pri vyšších teplotách Umožňuje vyššie prevádzkové teploty pri zachovaní schopnosti spoľahlivo tesniť
Vysoký výkon na pasívnych kovoch bez použitia aktivátora Zjednodušuje proces aplikácie a podporuje používanie trubiek a tvaroviek odolných voči korózii

Vyššia účinnosť pri zachovaní základných vlastností oboch produktov.


Kontakt